Andra rummet Osnabrück - avbokningsregler

 

tillbakadragande

Du har rätt att återkalla denna sökbegäran inom fjorton dagar utan att ange någon anledning. För att kunna utnyttja din ångerrätt måste du informera oss om ditt beslut att avbryta denna sökbegäran genom en tydlig deklaration (via e-post, fax eller post), med följande uppgifter: ditt för- och efternamn, ditt adress och dina kontaktuppgifter. Återkallelsen måste skickas före återkallelseperiodens utgång till: Zweiraum Osnabrück, ägare Michael Lunau, Am Pappelgraben 9 i 49080 Osnabrück eller per fax: 0541 - 22 444 eller via e -post till: info@zweitraum-osnabrueck.de.

Folgen des Widerrufs

Om du avbryter denna sökningsförfrågan måste vi återbetala alla betalningar som vi har fått från dig omedelbart och senast inom fjorton dagar från den dag då vi fick ett meddelande om att du säger upp avtalet. För denna återbetalning kommer vi att använda samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, såvida inget annat uttryckligen avtalades med dig; I inget fall kommer du att debiteras några avgifter för denna återbetalning.

Om du har begärt att tjänsterna ska börja under avbokningsperioden, måste du betala ett rimligt belopp till oss, vilket motsvarar andelen tjänster som redan tillhandahållits fram till den tidpunkt då du informerade oss om utövandet av rätten av uppsägning med avseende på detta kontrakt Jämfört med det totala omfattningen av de tjänster som föreskrivs i kontraktet.

Muster-Widerrufsformular

An
Andra drömmen Osnabrück
Ägare: Michael Lunau
På Pappelgraben 9
49080 Osnabrück

Jag / vi (*) återkallar härmed det avtal som jag / oss (*) har ingått för tillhandahållandet av följande tjänst

- Beställt den (*) / mottagen den (*)
- Namn des / der Verbraucher (s)
- Anschrift des / der Verbraucher (er)
- Unterschrift des / der Verbraucher (er) (nur bei Mitteilung auf Papier)
- Datum
-
(*) Unzutreffendes streichen.