Andra rummet Osnabrück - villkor hyresgäster

Andra rummet Osnabrück - Tillfälligt boende - Allmänna villkor för dem som söker boende

§ 1 idrifttagning

Om du letar efter boende, anförtror du företaget Zweiraum Osnabrück, representerat av ägaren Michael Lunau, Am Pappelgraben 9, 49080 Osnabrück (USt-IdNr. DE 117 622 515), med förmedling av boende. Du bekräftar att din information är aktuell, fullständig och sanningsenlig. Zweiraum Osnabrück skickar erbjudanden som matchar din sökprofil.

§ 2 kostnader

Om inte annat överenskommits med dig är placeringen gratis för dig som söker boende.

3 § hyresavtal

Andra rummet Osnabrück tecknar ett hyresavtal och gör det tillgängligt för hyresgästerna. Underskrifterna åligger hyresgästerna. Andra rummet Oosnabrück får en kopia av hyresavtalet.

§ 4 kreditkontroll

Zweraum Osnabrück kan begära en kreditrapport från hyresvärden / leverantören innan hyresavtalet ingås från en hyresinformationsfil.

§ 5 Exponerade

Zweraum Osnabrück förser hyresgästen med en detaljerad sammanfattning, som har utarbetats av zweiraum-osnabrück på grundval av information från hyresvärden / leverantören. Zweiraum Osnabrück ansvarar inte för felaktig information eller för ändringar som sker efter publiceringen eller överföringen av exposén.

Schablonhyran publiceras i sammanfattningen, oavsett om merkostnaderna anges som schablonbelopp eller som förskottsbetalning.

§ 6 Bilder och planritningar

Upphovsrätten till bilden och planlösningsmaterialet som Zweiraum Osnabrück har gjort tillgängligt ligger hos zweraum-osnabrück. Det är i allmänhet uttryckligen förbjudet att länka, kopiera, spara bild- och planmaterialet och även göra det tillgängligt för tredje part.

Planritningar görs tillgängliga på grundval av skisser eller mallar från hyresvärden / leverantören Zweiraum Osnabrück och används endast i syfte att orientera lokalerna. Planritningarna är därför för det mesta inte skalskaliga. Möbler och mått visas inte. Zweiraum Osnabrück ansvarar inte för felaktig information.

§ 7 dataskydd

Dina uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt av Zweraum Osnabrück och kommer endast att vidarebefordras till tredje part som är relaterade till din sökbegäran eller din sökfråga till zweiraum-osnabrück.

Du måste också behandla uppgifterna från hyresvärden / leverantören som har anförtrotts dig konfidentiellt. Zweraum-osnabrück är skyldig att behålla dina uppgifter under en viss tid efter att sök- eller sökförfrågan har löpt ut. Lagringstiderna baseras på de lagstadgade bestämmelserna.

§ 8 Ansvarsbegränsning

Zweiraum Osnabrück förutsätter att all data som överförs och publiceras inom mäklarverksamheten är korrekt och underhåller sin databas med största försiktighet. Zweraum Osnabrueck kan dock inte ta något ansvar för riktigheten. Dataändringar kan göras när som helst.

Vid beställningen garanterar hyresvärden / leverantören zweiraum-osnabrück att alla nödvändiga tillstånd och tillstånd för hyra eller andrahandsuthyrning finns tillgängliga. Verifiering av detta är inte möjligt för det andra området av Osnabrück. zweraum-osnabrück tar inget ansvar för skada till följd av bristen på tillstånd eller tillstånd.

Andra rummet Osnabrück tar inget ansvar för felaktig information från hyresvärden / leverantören angående hans person eller om lägenhetsfunktionerna.

Ett ansvar för Zweiraum Osnabrück för fall av misslyckad medling, för avsaknad av lämpliga lägenheter eller för misslyckande av hyreskontrakt är uttryckligen uteslutet.

Andra rummet Osnabrück tar inget ansvar för fordringar som härrör från hyresrätten.

Zweiraum Osnabrück ansvarar inte för tillgängligheten, innehållet och riktigheten av de länkade webbplatserna. Användning av de länkade webbplatserna sker på egen risk.

Google Maps är integrerat på webbplatsen för Zweiraum Osnabrück, användningen omfattas av Googles användarvillkor. zweraum-osnabrück ansvarar inte för brott mot användarvillkoren för webbplatsens användare och vidarebefordrar ansvarsanspråk för kränkningar som användaren begått till användaren.

Krav på skadestånd mot andra rummet Osnabrück är uteslutna, såvida de inte är grundade på uppsåtligt eller grovt oaktsamhet eller, i händelse av skada på liv, kropp eller hälsa, också försumligt beteende eller strikt ansvar. Preskriptionstiden för skadeståndsanspråk är ett år. Begränsningstiden börjar bestämmas av lagbestämmelserna.

§ 9 Ersättning för bedrägeri och kringgående

Zweiraum Osnabrück förbehåller sig rätten att kräva ett rimligt skadestånd vid bedrägeri eller kringgående.

Vid otillåtlig överföring av fastighetsdata som Zweiraum Osnabrück erbjuder till tredje part, väcker zweraum-osnabrück ett skadeståndskrav, om den otillåtna överföringen förhindrar en framgångsrik förmedling av Zweiraum Osnabrück.

10 § dubbel aktivitet

zweraum -osnabrück har rätt att arbeta för hyresvärden / leverantören - mot avgift eller gratis - eller att vara aktiv. Vid dubbel aktivitet är Zweiraum Osnabrück skyldig att vara opartisk.

§ 11 Ändringar av de allmänna villkoren

Enligt lagkraven.

§ 12 Severability-klausul

Skulle någon av bestämmelserna vara helt eller delvis ineffektiv, ska detta inte påverka giltigheten av de återstående bestämmelserna. I detta fall finns det en skyldighet att ersätta de ineffektiva bestämmelserna med bestämmelser som kommer närmast vad som ursprungligen var avsett. I annat fall gäller de lagstadgade bestämmelserna.

§ 13 Tysk lag och jurisdiktion

Tysk lag tillämpas på det nuvarande rättsförhållandet. Behörighetsorten är Osnabrück om kunden är en köpman eller en juridisk person enligt offentlig rätt eller en särskild fond enligt offentlig rätt eller inte har en bostad i Tyskland.

Dessa allmänna villkor träder i kraft den 1 juni 2015