Drugi pokój Osnabrück - regulamin najemcy

Drugi pokój Osnabrück - Mieszkanie tymczasowe - Ogólne warunki dla osób poszukujących zakwaterowania

§ 1 uruchomienie

Jeśli szukasz zakwaterowania, możesz powierzyć pośrednictwo w zakwaterowaniu firmie Zweiraum Osnabrück, reprezentowanej przez właściciela Michaela Lunau, Am Pappelgraben 9, 49080 Osnabrück (USt-IdNr. DE 117 622 515). Potwierdzasz, że Twoje dane są aktualne, kompletne i zgodne z prawdą. Zweiraum Osnabrück wyśle ​​Ci oferty pasujące do Twojego profilu wyszukiwania.

§ 2 koszty

O ile nie uzgodniono inaczej, praktyka jest bezpłatna dla osób poszukujących zakwaterowania.

§ 3 umowa najmu

Drugi pokój Osnabrück sporządza umowę najmu i udostępnia go najemcom. Podpisy należą do najemców. Drugi pokój Oosnabrück otrzymuje kopię umowy najmu.

§ Kontrola kredytowa 4

Raport kredytowy wymagany przez wynajmującego / dostawcę przed zawarciem umowy najmu może zostać poproszony przez Zweraum Osnabrück z pliku informacyjnego najemcy.

§ 5 eksponuje

Zweraum Osnabrück udostępnia najemcy szczegółowe streszczenie, które zostało przygotowane przez zweiraum-osnabrück na podstawie informacji przekazanych przez wynajmującego/dostawcę. Zweiraum Osnabrück nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe informacje lub zmiany, które nastąpiły po publikacji lub przekazaniu exposé.

Czynsz ryczałtowy jest publikowany w streszczeniu, niezależnie od tego, czy dodatkowe koszty są podane jako ryczałt czy jako zaliczka.

§ 6 Obrazy i plany pięter

Prawa autorskie do materiału graficznego i planu piętra udostępnionego przez Zweiraum Osnabrück należą do zweraum-osnabrück. Łączenie, kopiowanie, zapisywanie obrazu i materiału planu piętra, a także udostępnianie go osobom trzecim jest ogólnie zabronione.

Plany pięter są udostępniane na podstawie szkiców lub szablonów od wynajmującego / oferenta Zweiraum Osnabrück i służą wyłącznie do orientacji lokalu. Dlatego plany pięter w większości nie są zgodne ze skalą. Meble i wymiary nie są pokazane. Zweiraum Osnabrück nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe informacje.

§ 7 ochrona danych

Twoje dane będą traktowane jako poufne przez Zweraum Osnabrück i będą przekazywane wyłącznie stronom trzecim, które są związane z Twoim żądaniem wyszukiwania lub zapytaniem do zweiraum-osnabrück.

Musisz również traktować poufnie dane wynajmującego / usługodawcy. Zweraum-osnabrück jest zobowiązany do przechowywania Twoich danych przez określony czas po wygaśnięciu wyszukiwania lub żądania wyszukiwania. Okresy przechowywania są oparte na przepisach ustawowych.

§ 8 Ograniczenie odpowiedzialności

Zweiraum Osnabrück wychodzi z założenia, że ​​wszystkie dane przekazywane i publikowane w obszarze działalności maklerskiej są poprawne i prowadzi swoją bazę danych z najwyższą starannością. Jednak Zweraum Osnabrueck nie ponosi żadnej odpowiedzialności za poprawność. Zmiany danych można dokonać w dowolnym momencie.

Składając zamówienie, wynajmujący/dostawca gwarantuje zweiraum-osnabrück, że dostępne są wszystkie niezbędne zezwolenia i zezwolenia na wynajem lub podnajem. Weryfikacja tego nie jest możliwa dla drugiego obszaru Osnabrück. zweraum-osnabrück nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z braku zezwoleń lub zezwoleń.

Drugi pokój Osnabrück nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe informacje podane przez wynajmującego / dostawcę dotyczące jego osoby lub dotyczące funkcji mieszkania.

Odpowiedzialność Zweiraum Osnabrück w przypadku nieudanej mediacji, braku odpowiednich mieszkań lub niewykonania umów najmu jest wyraźnie wykluczona.

Drugi pokój Osnabrück nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia wynikające z najmu.

Zweiraum Osnabrück nie ponosi odpowiedzialności za dostępność, treść i poprawność powiązanych stron internetowych. Korzystanie z powiązanych stron internetowych odbywa się na własne ryzyko.

Mapy Google są zintegrowane ze stroną internetową Zweiraum Osnabrück, korzystanie z nich podlega Warunkom użytkowania Google. zweraum-osnabrück nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia warunków użytkowania przez użytkowników serwisu i będzie przekazywać użytkownikowi roszczenia z tytułu odpowiedzialności za naruszenia popełnione przez użytkownika.

Roszczenia odszkodowawcze przeciwko Second Room Osnabrück są wykluczone, chyba że opierają się na umyślnym lub rażącym niedbalstwie lub, w przypadku uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu, na zaniedbaniu lub ścisłej odpowiedzialności. Termin przedawnienia roszczeń o odszkodowanie wynosi jeden rok. Początek biegu przedawnienia określają przepisy ustawowe.

§ 9 Odszkodowanie za oszustwo i obejście

Zweiraum Osnabrück zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania w rozsądnej wysokości w przypadku oszustwa lub obejścia.

W przypadku niedopuszczalnego przekazania danych majątkowych oferowanych przez Zweiraum Osnabrück osobom trzecim, zweraum-osnabrück występuje z roszczeniem odszkodowawczym, jeżeli niedopuszczalne przekazanie uniemożliwi skuteczne pośrednictwo przez Zweiraum Osnabrück.

§ 10 podwójna działalność

zweraum-osnabrück ma prawo do pracy dla wynajmującego / dostawcy - odpłatnie lub bezpłatnie - lub do aktywności. W przypadku podwójnej działalności Zweiraum Osnabrück jest zobowiązany do zachowania bezstronności.

§ 11 Zmiany Ogólnych Warunków

Zgodnie z wymogami prawnymi.

§ Klauzula dzielenia 12

Jeżeli jedno z postanowień okaże się lub stanie się nieskuteczne w całości lub w części, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień. W takim przypadku istnieje obowiązek zastąpienia nieskutecznych przepisów regulacjami najbliższymi pierwotnemu zamierzeniu. W przeciwnym razie obowiązują przepisy ustawowe.

§ 13 Niemieckie prawo i miejsce jurysdykcji

Do obecnego stosunku prawnego stosuje się prawo niemieckie. Miejscem jurysdykcji jest Osnabrück, jeśli klient jest handlowcem lub osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego lub nie ma miejsca zamieszkania w Niemczech.

Niniejsze ogólne warunki wchodzą w życie 1 czerwca 2015 r