Δεύτερο δωμάτιο Osnabrück - πολιτική ακύρωσης

 

απόσυρση

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε αυτό το αίτημα αναζήτησης εντός δεκατεσσάρων ημερών χωρίς να δώσετε κάποιο λόγο. Για να ασκήσετε το δικαίωμα ακύρωσης, πρέπει να μας ενημερώσετε για την απόφασή σας να ακυρώσετε αυτό το αίτημα αναζήτησης μέσω σαφούς δήλωσης (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φαξ ή ταχυδρομείου), αναφέροντας τα ακόλουθα δεδομένα: το όνομα και το επώνυμό σας, διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας σας. Η ανάκληση πρέπει να αποσταλεί πριν από τη λήξη της περιόδου ανάκλησης: Zweiraum Osnabrück, ιδιοκτήτης Michael Lunau, Am Pappelgraben 9 στο 49080 Osnabrück ή με φαξ: 0541 - 22 444 ή με email στο: info@zweitraum-osnabrueck.de.

Αποτελέσματα της υπαναχώρησης

Εάν ακυρώσετε αυτό το αίτημα αναζήτησης, πρέπει να αποπληρώσουμε όλες τις πληρωμές που έχουμε λάβει από εσάς αμέσως και το αργότερο εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημέρα κατά την οποία λάβαμε ειδοποίηση για την ακύρωση αυτής της σύμβασης. Για αυτήν την αποπληρωμή, θα χρησιμοποιήσουμε τα ίδια μέσα πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός εάν κάτι άλλο συμφωνήθηκε ρητά μαζί σας. Σε καμία περίπτωση δεν θα χρεωθείτε τυχόν χρεώσεις για αυτήν την αποπληρωμή.

Εάν έχετε ζητήσει να ξεκινήσουν οι υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της περιόδου ακύρωσης, πρέπει να μας πληρώσετε ένα εύλογο ποσό, το οποίο αντιστοιχεί στο ποσοστό των υπηρεσιών που έχουν ήδη παρασχεθεί έως τη χρονική στιγμή κατά την οποία μας ενημερώσατε για την άσκηση του δικαιώματος ακύρωσης σε σχέση με την παρούσα σύμβαση Σε σύγκριση με το συνολικό εύρος των υπηρεσιών που προβλέπονται στη σύμβαση.

έντυπο υπαναχώρησης μοντέλο

An
Δεύτερο όνειρο Osnabrück
Ιδιοκτήτης: Michael Lunau
Στο Pappelgraben 9
49080 Osnabrück

Εγώ / εμείς (*) ανακαλούμε τη σύμβαση που συνήψαμε από εμένα / εμάς (*) για την παροχή της ακόλουθης υπηρεσίας

- Παραγγέλθηκε στις (*) / ελήφθη στις (*)
- Όνομα / καταναλωτή (-ών)
- Διεύθυνση του / των καταναλωτών (s)
- Υπογραφή του / καταναλωτή (-ών) (μόνο με το μήνυμα σε χαρτί)
- ημερομηνία
-
(*) Διαγράφεται η περιττή ένδειξη.